Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем по проект „Подкрепа в дома“

Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем по проект „Подкрепа в дома“
Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем в размер на 30 000 лева по проект „Подкрепа в дома“.

Целта е разплащане на разходи по изпълнение на проекта. Срокът за възстановяване на заема е след одобрение на исканията за плащане от управляващия орган на програмата. 


Община град Добрич е бенефициент по Проект „Подкрепа в дома“. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност от самообслужване, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+