Добрич – домакин на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права

Добрич – домакин на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права
Днес в Добрич представители на националната организация „Хабитат България“ проведоха информационен ден за запознаване с глобални тенденции за устойчиво развитие на градовете и жилищна политика.

Организацията провежда серия срещи в български общини и университети, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията в рамките на проект „Build Solid Ground“.


Семинарът беше открит от кмета на Добрич Йордан Йорданов, който изрази готовността на общината да си сътрудничи с компанията при провеждане на жилищни политики. Националният директор на „Хабитат България“ Минчо Бенов представи основните дейности на компанията и се фокусира върху дневния ред на ООН 2030 за устойчиво развитие. Дебатирана беше новата програма за развитие със 17 глобални цели на Организацията на обединените нации, приета през месец септември 2015 г. Коментирани бяха градовете на бъдещето и иновации в планирането, социални жилища в общините, жилищни сгради с почти нулева консумация на енергия и общински стратегии за адаптация към климатичните промени.


По време на работните срещи в общините се разглеждат възможностите за обновяване на бедните квартали и подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. Дискутира се нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си. 


„Хабитат България“ е националната организация на „Habitat for Humanity International“ - глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+