Соня Георгиева ще представлява Община Добричка в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Добрич

Соня Георгиева ще представлява Община Добричка в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Добрич
Кметът на Община Добричка Соня Георгиева ще представлява общината в извънредното общо събрание на акционерите на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. Това стана ясно на провело се днес заседание на Общинския съвет.

Извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ – Добрич  ще се състои на 28 октомври.  При невъзможност за участие на кмета Соня Георгиева, на нейно място ще бъде зам.-кметът Атанас Дучев. 


Общинският съвет упълномощава представителя да гласува по обявения дневен ред.  Като по точка 1 – Промяна в състава на Съвета на директорите, по която Общото събрание на акционерите ще приеме предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет в състав Димитър Мартинов, Светозар Байчев, Милена Гюрова – Гунчева  и избор на нов тричленен състав , в който влизат Георги Желязков, Йовчо Йовев и Лъчезар Карадимов, да гласува положително. 


По другите две точки, които са свързани с мандата на новоизбрания съвет и определяне на възнаграждението на членовете, също да гласува положително. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+