Eкипът на МИГ - Добричка взе участие в Международна конференция по прилагане на подхода ЛИДЕР “Водено от общностите местно развитие”

Eкипът на МИГ - Добричка взе участие в Международна конференция по прилагане на подхода ЛИДЕР “Водено от общностите местно развитие”
Eкипът на МИГ - Добричка взе участие в проведена в периода 05-07 октомври в КК „Албена” Международна конференция по прилагане на подхода ЛИДЕР “Водено от общностите местно развитие”.


Събитието беше официално открито от Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите. Гости в официалното откриване бяха и зам.- министърът на Румъния, изпълнителният директор на ДФЗ –  Васил Грудев, както и кмета на община Генерал Тошево и председател на УС на домакинстващата МИГ - Валентин Димитров. Министър Танева обяви пред присъстващите местни инициативни групи от България и Румъния, че 10% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в новия програмен период ще бъдат отделени за прилагането на подхода ЛИДЕР. По думите й териториялнитя обхват на прилагането му ще бъде значително разширен. Земеделският министър призова румънския си колега Адриан-Нечита Орос двете страни да обединят усилия на финала на дебата за новата Обща селскостопанска политика за да се постигнат по-добри условия за земеделските ни производители и местните общности. 


„Работните панели са изключително интересни, темите са актуални и предизвикват дискусии. В първия ден от конференцията на фокус беше  „Подходът ВОМР в рамката на стратегията от фермата до трапезата”. Колеги от румънската ЛИДЕР федерация бяха модератори на панела, където споделиха своя опит, идеи и предложения по темата. В същия ден бяха представени резултатите от работната група „Smart village” (“Умно село”) на Европейската мрежа за развитие на селските райони. Всички присъстващи участваха активно в дебатите и получиха полезна информация за бъдеща добра практика, приложима и в нашите МИГ-ове. Днешният панел е с тема: „Подходът ВОМР в рамката на иновациите и дигитализацията“, коментира изпълнителният директор на Местната инициативна група - Добричка Надежда Василева. Модератори на панела бяха експертите от отдел ВОМР, МЗХГ. Михаил Пилке – началник отдел Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия направи презентация във връзка с многосекторното развитие на местните общности и тяхното взаимодействие. По отношение на работата на МИГ - Добричка за периода от подписване на Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР (2018г.), Надежда Василева сподели: „48 проекта по различните мерки включени в Стратегията ни са приети, оценени и класирани в рамките на 7 процедури за подбор“. Тя допълни, че бюджетът на Стратегията е почти усвоен, вече има сключени три договора - един е в публичния сектор с Община Добричка, другите два са с частни бенефициенти. В заключение Василева допълни, че по време на конференцията присъстващите са били запознати и с посоката на бъдещото развитие на подхода ЛИДЕР/ВОМР. Тя определи участието на екипа на МИГ Добричка във форума като изключително полезно и ползотворно.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+