Йордан Божанов Господинов отново е избран за кмет на село Житница

Йордан Божанов Господинов отново е избран за кмет на село Житница
Йордан Божанов Господинов, издигнат от ПП „ Земеделски народен съюз, отново е избран за кмет на село Житница, община Добричка. Той е получил 124 действителни гласове.

Решението на Общинската избирателна комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му по реда на  чл.459, ал.1 от ИК пред Административния съд в Добрич.


Кандидатът за кмет на Житница беше само един - Йордан Божанов Господинов. 


Припомняме, че селото остана временно без кмет с решение на Общинската избирателна комисия, която прекрати правомощията на Йордан Божанов. Причината беше постъпил сигнал, в който се твърди, че той е вписан като търговец и не е предприел действия по прекратяване на тази дейност. Сигналът, че Йордан Божанов продължава да е управител на търговско дружество, е постъпил на 13 март. Проверката на Общинската избирателна комисия е установила, че той е регистриран като управител и собственик на една фирма и е съдружник в друга. След избора му за кмет той е изпратил уведомление до НАП, че спира търговската си дейност, но не и до общинския съвет и Общинската избирателна комисия. 


Севдалина Енчева е избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Житница. До полагане на клетва от Йордан Божанов Господинов временно длъжността ще бъде изпълнявана от Севдалина Янкова Енчева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+