Без "Почетен гражданин на Добрич" през тази година

Без "Почетен гражданин на Добрич" през тази година
Нито една от номинациите не е събрала необходимите 7 гласа

След проведената процедура за тайно гласуване, съгласно Правилата за работа на Комисията по предложения за удостояване с почетни отличия на Община град Добрич, никой от номинираните не е събрал необходимото мнозинство за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич“ за 2020 г.


Комисията по избора е разгледала двете постъпили предложения – за музиканта и диригент Атанас Генчев и за поета и публицист Драгни Драгнев. Нито една от номинациите  не е събрала необходимите 7 гласа, за да се избере Почетен гражданин. Така комисията няма да внесе предложение до Общинския съвет за удостояване със званието.


Със званието „Почетен гражданин на град Добрич“ се удостояват личности, чиято съзнателна дейност представлява изключителен и траен принос в обществено-политическия, стопанския, социалния и културния живот на града. Званието се присъжда на специална церемония на 25 септември – Деня на град Добрич, и включва връчване на художествена пластика – уникат, диплом и плакет на герба на Добрич. Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Добрич“ се вписват в Почетната книга на града.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+