Свободни работни места в Добрич на 18 август

Свободни работни места в Добрич на 18 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник, кухня  3


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)  1


Медицинска сестра,  Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Фелдшер,  Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Търговски представител,  Образование - Висше / Икономически науки,Средно / Икономически науки,Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше / Растениевъдство и животновъдство  1


Лекар, инфекциозни болести,  Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)  3


Лекар,  Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Медицински лаборант,  Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)  2


Рентгенов лаборант,  Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)  2


Учител, ресурсен,  Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)  1


Старши учител, начален етап на основното образование,  Образование -  (I-IV кВисше / Подготовка на начални учители, Английски  1


Учител, начален етап на основното образование,  Образование - (I-IV клас)Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ), Английски3


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (История и философия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и Физика)  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден,  Образование -  V-VIВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Английски  2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология), Испански  1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство,  Образование - Основно  2


Разносвач,  Образование - Основно  1


Машинен оператор, обувно производство,  Образование - Основно  2


Машинист, многокофов багер,  Образование - Основно (Багерист),Средно (Багерист)1


Работник, животновъд,  Образование - Основно (категория "В")  1


Огняр,  Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)  1


Чистач/ Хигиенист,   Образование - Основно,Начално  5


Камериер/камериерка, хотел,  Образование - Основно,Средно  6


Машинен оператор, шиене на облекла,  Образование - Основно,Средно,Основно  2


Медицинска сестра,  Образование - Полувисше / Здравни грижи  2


Болногледач,  Образование - Средно  1


Работник, кухня,  Образование - Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла,  Образование - Средно  1


Монтьор, оловни акумулатори,  Образование - Средно  2


Работник, пастировка,  Образование - Средно  2


Водач, електрокар,  Образование - Средно (водач на електрокар и мотокар)  1


Кранист,  Образование - Средно (Кранист)  1


Птицевъд,  Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер,  Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Барман,  Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)  1


Готвач,  Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)  1


Сервитьор,  Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)  3


Гладач, ютия,  Образование - Средно,Основно1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1


Филиал Балчик


Учител, детска градина,  Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Предучилищна педагогика)  1


Зареждач, материали и полуфабрикати,  Образование - Основно  5


Камериер/камериерка,  Образование - Основно,Начално  2


Работник, строителството,  Образование - Средно  1


Готвач,  Образование - Средно  1


Камериер/камериерка, хотел,  Образование - Средно  2


ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,  Образование - Основно  10


Филиал Добричка


Сервитьор,  Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  10


Управител, хижа,  Образование - Средно,Основно1


Филиал Крушари


Учител, начален етап на основното образование,  Образование -  (I-IV клас)Висше / Подготовка на начални учители  1


Учител, начален етап на основното образование,  Образование -  (I-IV клас)Висше / Подготовка на начални учители  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  Образование -  Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети  2


Учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народнат,  Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология)1


Камериер/камериерка,  Образование - Основно  10


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+