Добричкият окръжен съд върна на прокуратура второ дело срещу граничен контрольор на пътни такси

Добричкият окръжен съд прекрати съдебното производство срещу 48-годишната Елоиза К. Неделчева от с. Мировци, област Шумен и го върна на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

Добричкият окръжен съд върна на прокуратура второ дело срещу граничен контрольор на пътни такси

Срещу Елоиза Неделчева е повдигнато обвинение за това, че в качеството си на длъжностно лице – контрольор към Управление „Пътни такси и разрешителни” при условията на продължавано престъпление през периода 01.06.2006 г. – 29.07.2006 г. не е изпълнила служебните си задължения, като е пропуснала в Република България през ГКПП Кардам, без да събира винетни такси и да издава квитанции, 482 пътни превозни средства с чуждестранна регистрация, за които е следвало да събере пътна такса. С деянието са причинени значителни вредни последици – в размер на 21 592,36 лв., на фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.Днес Добричкият окръжен съд прие допълнителна съдебно-икономическа експертиза за нетаксуваните от подсъдимата чуждестранни пътно-транспортни средства през разследвания период и дължимата за тях винетна такса. Според заключението на вещото лице тя не е таксувала 258 автомобила, с което е причинила щета на държавата в размер на 12 658,13 лв. Адвокатите на Елоиза Неделчева обаче посочиха разминавания в ползваните при изготвяне на експертизата данни, предоставени от информационната система на МВР за преминалите автомобили и в данните от издадените квитанции и дневниците за тях на Агенция Пътна инфраструктура.

Съдът прие представените от Окръжна прокуратура – Добрич, 2138 квитанции на Агенция Пътна инфраструктура за закупена винетка през цялата 2006 г. за автомобили, посочени в обвинителния акт срещу Неделчева.

Съдът констатира, че 100 от включените в обвинителния акт чужди автомобили непрекъснато са пътували през България през 2006 г. Те са преминавали през различни гранични пунктове, а някои от влизанията им са в смяна на подсъдимата на ГКПП Кардам. След като са влизали и излизали в съвсем кратки периоди от време и предвид постъпила справка от Агенция Пътна инфраструктура за издадени в цялата страна много квитанции за платени винетни такси без вписан регистрационен номер на колата, съществува вероятността въпросните шофьори да са закупили винетки на друг граничен пункт. Затова съдът намира за необходимо да се направи обследване за всички автомобили, посочени в обвинителния акт срещу Неделчева, за влизанията и излизанията им от страната през цялата 2006 г. Тази справка трябва да бъде сравнена с всички квитанции – представените от прокурора на днешното съдебно заседание и тези за цялата страна, в които не са вписани регистрационни номера на автомобили.

Съдът констатира, че досега по делото не е изследвано обстоятелството, че освен с автоматична информационна система на МВР за влезлите автомоболи, е воден и хартиен дневник. Съдът смята, че е задължително да се установи как е воден този дневник и той да се съпостави с данните от информационната система, за да се установи коя информация следва да послужи при изследване на обстоятелствата по делото. Съдът намира, че всички тези проверки е следвало да бъдат свършени още във фазата на досъдебното производство, тъй като се отнасят за действия по разследването.

Предвид тези изводи Добричкият окръжен съд прие, че са допуснати съществени процесуални нарушения, които са отстраними, и които засягат правото на защита на подсъдимата. По тази причина съдът намира, че делото следва да бъде върнато на досъдебната фаза за отстраняване на тези процесуални нарушения.

Съдът отбеляза също, че две други дела, по които доказателствата не са събрани по същия начин, са върнати от Апелативен съд – Варна, на Окръжна прокуратура – Добрич, за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.

Определението на Добричкия окръжен съд не подлежи на обжалване и протест.