ВиК - Добрич: В областта няма населени места на воден режим

ВиК - Добрич: В областта няма населени места на воден режим
"Към момента в област Добрич няма населени места на воден режим", съобщават от водното дружество.


Поради авария на сондажна помпа в помпена станция „Дулап Кулак“ временно без вода за две денонощия е било с. Дончево, но още снощи водоподаването в населеното място е възстановено.


За да се предотвратят евентуални бъдещи спирания на водата, в станцията се монтира и допълнителна резервна помпа, която да подсигурява при нужда захранването с вода на селото.


В 16 ч. днес водоподаването в село Царевец е възстановено. В момента „ВиК Добрич“ АД работи по отстраняването на последната от общо 5 аварии при селото, които са възникнали през последните дни. Работата по отстраняването на авариите се затруднява, тъй като към момента продукцията по земеделските площи все още не е прибрана и авариите се локализират трудно.


Поради лошо състояние на трасето от помпена станция „Лозенец“ водоподаването към с. Крагулево също често е затруднено. С цел подобряване на предлаганата услуга „ВиК Добрич“ АД ще изгради хидрофорна помпена станция и ще подмени част от водопроводната система на селото.


Новата помпена станция ще подава вода от преливника на т. нар. „селска чешма“. Екипи на дружеството вече са извършили предварителни проучвания и имат готовност за изграждането й. Извършено е пробовземане от посочения водоизточник и от анализите става ясно, че водата отговаря на изискванията за питейно-битови нужди.


По уверение на Община Добричка, вече са подадени необходимите документи в Басейнова Дирекция - Плевен за издаване на разрешително за водовземане от обект: “Извор-чешма „Селската“., като се очаква до 10 дни, то да бъде факт.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+