Свободни работни места в Добрич на 11 август

Свободни работни места в Добрич на 11 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Перач (ръчно)2


Гладач, ютия2


Работник, кухня3


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)1


Търговски представител, Образование - Висше / Икономически науки,Средно / Икономически науки,Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше / Растениевъдство и животновъдство1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)2


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)2


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ)3


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и Физика)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо възпитание и спорт)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Учител по философия)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (ПК - учител - "Технология на ароматно-вкусовите продукти/Технология на храните),Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по практика в хранително-вкусовата промишленост)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)2


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език и музика/изобразително изкуство)1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно2


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно7


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно,Основно2


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи2


Счетоводител, Образование - Професионален колеж / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - с предимство - специалност "Счетоводство и контрол" - ПК "Счетоводител" ),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - 1


Работник, пастировка, Образование - Средно2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно2


Водач, електрокар, Образование - Средно (водач на електрокар и мотокар)2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)2


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (в областта на счетоводството и икономическите науки)1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)3


Гладач, ютия, Образование - Средно,Основно1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно1


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по български език и литература.)1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално2


Работник, кухня, Образование - Средно / Хранителни технологии (Работник кухня)1


Филиал Добричка


Управител, хижа, Образование - Средно,Основно1


Филиал Крушари


Камериер/камериерка, Образование - Основно12


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+