Свободни работни места в Добрич на 5 август

Свободни работни места в Добрич на 5 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Гладач, ютия            2


Перач (ръчно)             2


Работник, кухня               3


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература                1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)               1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)                 1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Специалност "Предучилищна педагогика", "Предучилищна педагогика и чужд език"- ПК  "Детски учител"),Висше / Подготовка на начални учители (Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" - ПК "Детски учител")              3


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители              1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ)              3


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)              1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и Физика)               1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)              1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)              1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител ФВС)                     1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо възпитание и спорт)               1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Учител по философия)               1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (ПК - учител - "Технология на ароматно-вкусовите продукти/Технология на храните),Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по практика в хранително-вкусовата промишленост)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)              2


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)               1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител АЕ)                1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език и музика/изобразително изкуство)             1


Болногледач, Образование - Основно               10


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно            2


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)           1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (квалификация за камериер),Основно            1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно                 7


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно                1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно,Основно                2


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи                 2


Счетоводител, Образование - Професионален колеж / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - с предимство - специалност "Счетоводство и контрол" - ПК "Счетоводител" ),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика")                    1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно              2


Работник, пастировка, Образование - Средно                  2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно                1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно                  1


Водач, електрокар, Образование - Средно (водач на електрокар и мотокар)              2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)                2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)            2


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане             1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)             1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)               1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)             3


Гладач, ютия, Образование - Средно,Основно                1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно,Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна и климатична техника)              1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                     1


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по български език и литература.)               1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно                1


Работник, кухня, Образование - Средно / Хранителни технологии (Работник кухня)             1


Филиал Крушари


Камериер/камериерка, Образование - Основно                12


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+