В четири общини на област Добрич търсят преподаватели

В четири общини на област Добрич търсят преподаватели
В общините Добрич, Добричка, Тервел и Крушари търсят преподаватели за новата учебна 2020/2021 година, става ясно от сайта на Регионалното управление на образованието.

За Добрич се търсят учители за СУ "Любен Каравелов" по Английски език и Физическо възпитание и спорт, за СУ "Свети Свети Кирил и Методий" е необходим учител в начален етап , а за ОУ "Христо Ботев" старши учител по БЕЛ, учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас и старши учител по математика и информатика 5-7 клас. 


В община Добричка преподаватели търсят за Обединеното училище „Добри Войников“ в  с. Победа, ОУ “Стефан Караджа“ в с. Житница, ОУ „Отец Паисий“ в с. Батово и ОУ“Неофит Рилски“ - с. Ловчанци.


Учениците в село Победа очакват преподавател, начален етап на основно образование I – IV и по общообразователен учебен предмет – руски език, в с. Житница учител по математика и информационни технологии,музика и в Ловчанци - математик, който може да преподава и физика и астрономия. 


В Тервел търсят учител по информационни технологии в 5-12 клас за СУ "Йордан Йовков".


Директори на учебни заведения са обявили в Бюрото по труда в Добрич места за педагози.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+