Свободни работни места в Добрич на 10 юли

Свободни работни места в Добрич на 10 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Перач (ръчно)        4


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ)          1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)          1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")           11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)          1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Образование - Висше / Подготовка на начални учители           4


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители            1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП)        1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)           1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика, физика и астрономия, музика, ИИ, ТП)           1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология)       1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно           2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно        4


Кранист (подвижен), Образование - Основно (Автокранист),Средно / Строителство (Автокранист)            1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Основно (Багерист),Средно / Строителство (Багерист)          1


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)      1


Общ работник, Образование - Основно,Начално         2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно          3


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно            1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно          10


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно           2


Продавач-консултант, Образование - Средно          1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно            2


Продавач-консултант, Образование - Средно            1


Готвач, Образование - Средно (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)            10


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач)           3


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)         1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)              2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)        2


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ),Средно (ТЕХНИК ССМ)            1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно            2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       2


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      5


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5


Спедитор, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Висше / Търговия на едро и дребно,Средно           1


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно           5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              4


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно             3


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно        2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         1 


Филиал Балчик


Барман, Образование - Средно        1


Работник, поддръжка, Образование - Средно          1


Филиал Добричка


Животновъд, Образование - Основно,Начално        1


Филиал Крушари


Сервитьор, Образование - Основно        1


Камериер/камериерка, Образование - Основно          5


Готвач, Образование - Средно           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+