Свободни работни места в Добрич на 9 юли

Свободни работни места в Добрич на 9 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Перач (ръчно)  4


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ)  1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV, Образование - Висше / Подготовка на начални учители  4


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП), Език - Английски1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика, физика и астрономия, музика, ИИ, ТП)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология), Език - Руски  1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно  5


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно  2


Кранист (подвижен), Образование - Основно (Автокранист),Средно / Строителство (Автокранист)  1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Основно (Багерист),Средно / Строителство (Багерист)  1


Огняр,Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)  1


Общ работник,Образование - Основно,Начално  2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно  3


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  10


Подготвител, горница на обувки,Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно2


Сервитьор, Образование - Средно  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно 2


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач)  10


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач)  3


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно (машинен оператор обувно производство ),Основно  1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ),Средно (ТЕХНИК ССМ)  1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно  2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  2


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Спедитор, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Висше / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4


Машинен оператор, обувно производство,Образование -Средно,Основно  3


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно  2


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1


Филиал Балчик


Работник, поддръжка, Образование - Средно  1


Барман, Образование - Средно  1


Филиал Добричка


Животновъд, Образование - Основно,Начално  1


Филиал Крушари


Камериер/камериерка, Образование - Основно  6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+