Обявиха конкурс за диригент на Българския камерен оркестър в Добрич

Обявиха конкурс за диригент на Българския камерен оркестър в Добрич
Конкурс за длъжността "диригент" в Българския камерен оркестър обявиха от Община Добрич.

Диригентът на БКО ръководи, планира, организира и осъществява творческата дейност на оркестъра като формация. Участва в реализирането на културните политики на Община Добрич в областта на класическото музикално изкуство. Разработва репертоарния план на оркестъра. Организира репетиционната, концертната и образователната дейност на оркестъра. Развива творческия състав на оркестъра. Участва в организирането и реализирането на национални и международни конкурси и фестивали и на други форми на културен обмен в областта на класическата музика.


С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор с договорен 6-месечен срок за изпитване в полза на работодателя.


Кандидатите трябва да са с висше образование,  степен „магистър” в професионално направление музикално и танцово изкуство, специалности дирижиране, дирижиране – оперно-симфонично, дирижиране (хорово и оркестрово).


Начинът на провеждане на конкурса е допускане по документи и защита на концепция за дейността и развитието на БКО за период от 5 години, с подробен репертоарен план за първата година и събеседване.


Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Добрич, в срок до 16 юли. Повече информация може да откриете на страницата на местната администрация.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+