В СУ „Любен Каравелов“ в Добрич ще бъде изграден Център за дигитални създатели по проект

В СУ „Любен Каравелов“ в Добрич ще бъде изграден Център за дигитални създатели по проект
В Средното училище "Любен Каравелов" в Добрич ще бъде изграден Център за дигитални създатели по проект на Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

От учебното заведение са подготвили проектно предложение за кандидатстване за финансиране до 300 000 лева. Идеята е на третия етаж от сградата да бъде направен STEM център за дигитални създатели. 


В пространство с площ от близо 800 квадратни метра ще бъдат изградени 


интерактивна зона за поставяне на задачи, преподаване и презентиране, зона за индивидуална работа - място за концентрация, зона за работа по групи, зона за преживяване – за практическа реализация, зона за социализация, зона за движение и място за работа на учителите. За реализацията на проекта се предвижда обзавеждане, оборудване, обучения на учители, както и строително-ремонтни дейности, свързани с преобразуване на съществуващи пространства, отговарящи на нуждите и изискванията на настоящата програма.


Средното училище "Любен Каравелов" очаква финансова подкрепа на стойност 277 778 лева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+