60 деца и младежи в социални центрове в Добрич ще разполагат с таблети и лаптопи

60 деца и младежи в социални центрове в Добрич ще разполагат с таблети и лаптопи
Целта е да имат достъп до по-качествено образование и да постигнат самостоятелност

Общинският съвет на Добрич прие решение относно кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите от 1 до 12 клас, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип. 


Финансирането е от фонд "Социална закрила" на Министерството на труда и социалната политика и е предназначено за закупуване на технически средства, сред които компютърни конфигурации, преносими компютри, таблети, мултифункционални устройства/принтери и рутери.


Стойността на проектното предложение се формира от броя на децата и младежите, които учат, умножен по 500. Към настоящия момент в Община Добрич са идентифицирани общо 60 деца и младежи, настанени в социални услуги от резидентен тип, които през учебната 2020/2021 година ще бъдат от 1 до 12 клас, с оглед на което максималната сума на бюджетното предложение е до 30 000 лв.


Община Добрич е доставчик на 7 социални услуги - 3 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 2 центъра за деца и младежи с увреждания и 2 центъра за настаняване на младежи с увреждания. Целта е да имат достъп до по-качествено образование и да постигнат самостоятелност. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+