Всички водоеми на територията на област Добрич са в добро състояние

Всички водоеми на територията на област Добрич са в добро състояние
Състоянието на язовирите на територията на област Добрич е добро. Те имат свободни обеми и не създават опасност за територията и населението.

В област Добрич има над 30 язовира, като част от тях се стопанисват от държавни предприятия, а останалите са отговорност на общините. Към настоящия момент единствено технически проблем има възникнал на язовир Залдапа, който се стопанисва от „Напоителни системи“ – клон „Черно море“. Водоемът е поставен под денонощно наблюдение. Изтичащите води, след скъсването на стената му, се вливат в язовир Абрит, който досега бе сух. Специалистите са категорични, че язовир Абрит има капацитет да поеме количеството вода и оттокът не може да причини щети на населението в района.


Днес оглед на язовирите в областта извършиха експерти от Областна администрация. На проверките присъстваха и заместник областните управител Живко Желязков и Красимир Николов. Екипът проверил състоянието е категоричен, че няма място за притеснение. Николов коментира и състоянието на язовир Одринци, като отбеляза, че в настоящия момент едва една трета от обема на чашата на водоема е заета


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+