Близо 4 000 нови читатели са се регистрирали в библиотеките в област Добрич

Ежегодно НСИ провежда изследване, което обхваща библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други.

Близо 4 000 нови читатели са се регистрирали в библиотеките в област Добрич

Библиотечният фонд в нашата област според това изследване през 2019 г. се състои от 404 хил. библиотечни документа. Регистрираните читатели са 3 843, което е с 5.4% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките се увеличават (с 11.9%) и достигат 94 хиляди през 2019 година. Заетият библиотечен фонд общо възлиза на 62 078 библиотечни единици, като за дома са заети 50 282 библиотечни единици, а заетите книги са 59 671. Заетият библиотечен фонд средно на един читател се запазва на 16 броя, като през 2018 година.С най-висок дял от общия библиотечния фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90.4% (365 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти, и микроформи) – 23 хил. и продължаващите издания (15 хиляди). В сравнение с 2018 г. броят на книгите нараства с 0.9% (3 182).