Приют за бездомни лица и семейства с 15 места изграждат в Добрич

Приют за бездомни лица и семейства с 15 места изграждат в Добрич
ОбС даде съгласие Община Добрич да кандидатства с проектно предложение

Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение „Приют за бездомни лица и семейства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 78 059 лева.


Създаването на новата услуга ще допълни социалната инфраструктура в Добрич, ще удовлетвори потребностите на лицата, останали без дом и ще даде възможност за приемливи битови условия. Предвижда се услугата да бъде разкрита в къща, частна общинска собственост, на ул. „Хан Кардам“ 13. Жилището отговаря на всички изисквания за обитавана площ и може да удовлетвори потребностите за пълноценна социална интеграция и настаняване на 15 нуждаещи се. 


Д-р Емилия Баева: "Хората, на които се налага да бъдат настанени в приют,не са крадци и убийци"


В докладната записка се припомня, че Община Добрич има сключен договор за изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ по ОП „Региони в растеж“. Подаденото проектно предложение „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ включва строително-монтажни работи, доставка на обзавеждане и оборудване, упражняване на строителен и авторски надзор на новата социална услуга. 


След приключване на работите по ОП „Региони в растеж“, дейностите по предоставяне  на социалната услуга „Приют за бездомни лица и семейства“ ще се финансират по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Крайният срок за депозиране на проектното предложение е  31 август. По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+