Свободни работни места в Добрич на 22 май

Свободни работни места в Добрич на 22 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник, Без образование,Начално,Основно  2


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина - квалификация "Лекар" )  8


Технолог, технология на пластмасите, Образование - Висше / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно / Химични продукти и  технологии (Технолог)  1


Психолог, Образование - Висше / Психология  1


Мияч, превозни средства (ръчно)л, Образование - Начално,Основно  2


Болногледач, Образование - Основно  2


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно (Водопроводчик),Средно / Строителство (Водопроводчик)  1


Монтьор, промишлено оборудване, Образование - Основно (Монтьор, ремонт на шевни машини),Средно / Електротехника и енергетика (Монтьор, ремонт на шевни машини)  2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ )  2


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Средно  2


Общ работник, Образование - Основно,Средно  2


Работник, поддръжка, Образование - Основно,Средно  3


Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  4


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно,Средно / Транспортни  услуги  3


Медицински лаборант, Образование - Полувисше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)  2


Продавач-консултант, Образование - Средно  2


Експерт, банка/финансова/платежна институция, Образование - Средно  1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно  1


Машинист спомагателни съоръжения, Образование - Средно ( курс за професионална подготовка)  1


Резач, метал, Образование - Средно ( правоспособност за работа със специализирана техника )  2


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Багерист),Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Багерист)  2


Електромонтьор, Образование - Средно (Електромонтьор),Средно / Електротехника и енергетика  2


Техник, механик, Образование - Средно (Механик),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства  2


Началник, цех, Образование - Средно (Технически специалности),Висше / Инженерство-комбинирани програми (Технически специалности)  1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник)  2


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  8


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)  2


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ )  4


Шивач, обувкиСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  15


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  40


Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно7


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно5


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  3


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Строителство (курс за професионална подготовка),Основно (курс за професионална подготовка)  1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги  2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Професионална компетентност. Психологическа годност)  2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Основно (Готвач)  4


АнкетьорСредно,Висше / Чужди езици и филологииНемски, Английски, Френски5


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)Средно,Средно / Строителство1


Филиал Балчик


Рецепционист, хотел, Език - Английски 1


Работник, кухня, Образование - Основно  1


Сервитьор, Образование - Средно  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Основно  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+