Община Балчик получава Античния храм на богинята Кибела

Община Балчик получава Античния храм на богинята Кибела
Срокът е за 10 години

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Балчик за срок от 10 години. Археологическата културна ценност с категория „национално значение" се намира в град Балчик и представлява „Античен храм на богинята Кибела".


Уникален храм в Балчик се превръща в обществена тоалетна


Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей в град Балчик. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+