Предлагат за закриване Началното училище „Братя Миладинови” в Каварна

Предлагат за закриване Началното училище „Братя Миладинови” в Каварна
Дали от следващата година ще бъде закрито Началното училище „Братя Миладинови” в Каварна, ще решават общинските съветници на предстоящото заседание на ОбС.

Предложението е на кмета на общината Елена Балтаджиева, която обяснява в мотивите си трайната тенденция за намаляване на учениците в учебното заведение. 


На територията на община Каварна има общо 5 общообразователни неспециализирани училища, от които 2 са начални, 2 основни и едно средно училище. Функционират още професионална земеделска гимназия, Център за подкрепа на личностното развитие и Център за специални образователни потребности.  През настоящата 2019-2020 учебна година в общинските училища се обучават общо 1077 ученици в 61 паралелки от 1 до 12 клас. Анализ на актуалното състояние на общинските учебни заведения сочи, че училищната мрежа не съответства на броя на децата и съотношението учител-ученик е много високо. 


Броят на учениците от начален етап през последните години намалява, което води до трудности във финансовата издръжка на училищата със слети паралелки. В тази връзка се предлага закриването на Началното училище „Братя Миладинови” в град Каварна. В момента в него се обучават 80 ученици, разпределени в 5 паралелки. По прогнозни данни през следващата учебна година 2020-2021, в училището ще се обучават 85 деца в 5 паралелки – два първи класа с по 13 деца, един втори клас с 18 ученици, един трети клас с 20 ученици и един четвърти - с 21 ученици. Ако НУ „Братя Миладинови” бъде закрито учениците ще бъдат пренасочени към другите учебни заведения в крайморския град. 


На предстоящото заседание на Общинския съвет на Каварна, което ще се състои на 28 април, съветниците трябва да дадат своето съгласие за изготвяне на мотивирано предложение до образователния министър за издаване на заповед за закриване на началното училище. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+