Свободни работни места в Добрич на 18 март

Свободни работни места в Добрич на 18 март
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник  2


Работник, животновъд2


Общ работник, Без образование,Начално,Средно,Основно  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители  1


Рехабилитатор, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (Рехабилитация - бакалавър/магистър)  1


Спасител, басейн,Образование - Начално (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)  1


Перач (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно,Средно  1


Общ работник, Образование - Начално,Основно,Средно  1


Помощник-готвач, Образование - Начално,Средно / Хранителни технологии,Основно,Без образование  1


Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно (Готвач)  1


Спасител, басейн, Образование - Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Без образование,Начално,Средно  1


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Основно,Без образование,Средно,Начално  1


Машинен оператор, миячна машинаОсновно,Начално  2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно  2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Пом. готвач)  1


Сервитьор, Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор), Английски, Немск  1


Чистач/ Хигиенист,Образование - Основно,Средно  2


Машинен оператор, шиене, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Камериер/камериерка, хотел,Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  6


Барман, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Начално, Немски, Английски  1


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно,Без образование,Начално  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно,Начално  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно,Начално  1


ГотвачОсновно,Средно,Начално,Без образование1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2


Хост (хостеса), Образование - Средно  1


Пиколо, Образование - Средно, Английски, Немски2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно  1


Работник, пастировка, Образование - Средно 7


Пакетировач, Образование - Средно  1


Гладач, ютия, Образование - Средно  4


Главен готвач, Образование - Средно (Гл. готвач),Основно (Гл. готвач)  1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач)  , 


Масажист, Образование - Средно (масажист ),Професионален колеж / Терапия и рехабилитация,Средно / Здравни грижи ( масажист ), Руски, Английски1


Водач, електрокар, Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)  2


Работник, поддръжка, Средно (технически специалности),Средно / Електротехника и енергетика,Основно (технически специалности)  1


Маникюрист, Образование - Средно / Други неопределени специалности (МАНИКЮРИСТ),Средно (МАНИКЮРИСТ), Английски, Руски1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  12


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )  1


Инструменталист, солист, Образование - Средно / Музикални и сценични изкуства (Саксофон / Кларинет),Средно  1


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно  1


Машинен оператор, шиене, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно  5


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Водач на багер)  1


Масажист, Образование - Средно / Терапия и рехабилитация (Масажист),Средно,Основно, Английски5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Професионална компетентност. Психологическа годност)  5


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Шофьор на товарен автомобил)  1


Обслужващ, погребално бюро, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги (Фризьор),Средно, Английски  2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски  2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Средно, Английски, Немск  2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно  4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно, Немски, Руски, Английск  3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  3


Хост (хостеса), Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Основно,Средно  1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно  3


Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделСредно / Хранителни технологии,Средно  1


Информатор, приемна, Образование - Средно / Чужди езици и филологии,Средно,Висше, Немски  5


Анкетьор,, Образование - Средно,Висше / Чужди езици и филологииНемски, Английски, Френски  5


Работник, почистване на плувни басейниСредно,Начално,Основно1


Мияч, превозни средства (ръчно)Средно,Начално,Основно 2


Сервитьор, Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование  1


Барман, Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование, Немски, Английски1


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Средно,Начално,Основно,Начално1


Общ работник, Образование - Средно,Основно  2


Портиер, Образование - Средно,Основно, Английски, Немски  1


Портиер, Образование - Средно,Основно, Английски, Немски  1


Пиколо, Образование - Средно,Основно, Английски, Немски1


Работник, поправка на джанти и гуми, Образование - Средно,Основно  1


Разносвач, Образование - Средно,Основно,Без образование  1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно,Без образование,Начално  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно,Начално,Без образование  1


Помощник-готвачСредно,Основно,Начално,Без образование  1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Професионален колеж, Немски, Английски  1


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  7


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)Средно,Средно / Строителство (Водопроводчик)  1


Продавач-консултант,Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  30


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Маникюрист, Продавач-консултант,Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  30 


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман), Немски, Руски, Английски  2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Без образование,Начално,Средно  1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно1


Администратор, хотел, Образование -  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски  1


Сладкар, Образование -  Средно,Средно / Хранителни технологии (Сладкар)  1


Филиал Балчик


Работник, кухня, Образование -  Основно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Основно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Основно,Начално,Професионална квалификация (Придобита квалификация " Камериер"),Средно  2


ГотвачОсновно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)1


Охранител, Образование -  Средно  2


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование -  Основно,Начално / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно  6


Филиал Крушари


Готвач, Образование -  Средно / Хранителни технологии  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+