Свободни работни места в Добрич на 27 февруари

Свободни работни места в Добрич на 27 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник, животновъд  2


Общ работник, Без образование,Начално,Средно,Основно  1


Уредник, музей, Образование - Висше / История и археология1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Квалификация "Детски учител" - Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУПЧЕ, ПУП),Висше / Подготовка на начални учители (Квалификация "Детски учител" - Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУНУП), Език - Английски  1


Счетоводител, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)  1


Спасител, басейн, Образование - Начално (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)  1


Перач (ръчно),Образование - Начално,Без образование,Основно,Средно  1


Общ работник,Образование - Начално,Основно,Средно  1


Готвач,Образование - Начално,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Основно  1


Помощник-готвачНачално,Средно / Хранителни технологии,Основно,Без образование1


Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно (Готвач)  1


Спасител, басейн, Образование - Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Без образование,Начално,Средно  1


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Основно,Без образование,Средно,Начално  1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно,Начално  3


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно  2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Пом. готвач)  1


Сервитьор,Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор), Английски, Немски  1


Машинен оператор, шиенеОсновно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Барман, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Начално, Немски, Английски  1


Гладач, преса (ръчно),Образование - Основно,Средно,Без образование,Начално  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно,Начално  1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно,Начално  1


Готвач, Образование - Основно,Средно,Начално,Без образование  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1


Крупие,Образование - Средно  1


Хост (хостеса),Образование - Средно  1


Пиколо,Образование - Средно, Английски, Немски  2


Работник, пастировка,Образование - Средно  7


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация),Образование - Средно (Водопроводчик)  1


Главен готвач, Образование - Средно (Гл. готвач),Основно (Гл. готвач)  1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач)  1


Водач, електрокар,Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)  2


Работник, поддръжка, Образование - Средно (технически специалности),Средно / Електротехника и енергетика,Основно (технически специалности)  1


Строителен техник, проектно-технически отдел,Образование - Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми (Строителен техник),Висше / Архитектура и строителство-комбинирани програми  1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  15


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )  1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Шивач, обувки,Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Техник, строителство и архитектура, Образование - Средно / Строителство (Строителен техник)  1


Обслужващ, погребално бюро, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски4


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски  2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Средно, Английски, Немски  4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  5


Хост (хостеса), Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски  1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Основно,Средно  1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно  3


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Начално,Основно  1


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Средно,Начално,Основно  1


Барман,Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование, Немски, Английски  1


Сервитьор,Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование  1


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Средно,Начално,Основно,Начално  1


Портиер,Образование - Средно,Основно, Английски, Немски1


Пиколо, Образование - Средно,Основно, Английски, Немски1


Портиер,Образование - Средно,Основно, Английски, Немски1


Разносвач, Образование - Средно,Основно,Без образование  1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно,Без образование,Начално  1


Разносвач,Образование - Средно,Основно,Начално  1


Помощник-готвач,Образование - Средно,Основно,Начално,Без образование  1


Мияч, съдове (ръчно),Образование - Средно,Основно,Начално,Без образование  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Професионален колеж, Немски, Английски  1


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  12


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Без образование,Начално,Средно  1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно, Английски, Руски  1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  2


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски  1


Сладкар,Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (Сладкар)  1


Филиал Балчик


Общ работник,Образование - Основно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1


Работник, кухня, Образование - Основно  1


Готвач, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)  1


Охранител,Образование - Средно  2


Работник, поддръжка,Образование - Средно (Техническа насоченост)  1


Болногледач,Образование - Средно / Здравни грижи (Болногледач),Професионален колеж / Здравни грижи (Болногледач)  4


Шофьор, специален тежкотоварен автомобил,Образование - Средно,Професионална квалификация (Професионална компетентност)  1


Филиал Добричка


Камериер/камериерка,Образование - Основно,Начално / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно  7


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+