Свободни работни места в Добрич на 25 февруари

Свободни работни места в Добрич на 25 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник, животновъд  2


Общ работник, Без образование,Начално,Средно,Основно  2


Главен счетоводител, община/район, Образование - Висше / Икономически науки (Бакалавър - професионално направление на висшето образование " Икономика")  1


Уредник, музей,  Образование - Висше / История и археология  1


Лекар,  Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6


Учител, детска градина,  Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Квалификация "Детски учител" - Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУПЧЕ, ПУП),Висше / Подготовка на начални учители (Квалификация "Детски учител" - Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУНУП), Език - Английски  1


Старши юрисконсулт, държавен служител,  Образование - Висше / Право (Магистър по право  - придобита юридическа правоспособност)  1


Счетоводител,  Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)  1


Спасител, басейн,  Образование - Начално (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)  1


Перач (ръчно),  Образование - Начално,Без образование,Основно,Средно  2


Чистач/ Хигиенист,  Образование - Начално,Основно  1


Общ работник,  Образование - Начално,Основно,Средно  1


Готвач, Образование - Начално,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Основно  7


Помощник-готвач,  Образование - Начално,Средно / Хранителни технологии,Основно,Без образование  2


Обслужващ, магазин, Образование - Основно  2


Спасител, басейн,  Образование - Основно (Воден спасител),Средно (Спасител, басейн)  2


Готвач,  Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач)  1


Готвач,  Образование - Основно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно (Готвач)  1


Спасител, басейн,  Образование - Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)  2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Без образование,Начално,Средно  2


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Основно,Без образование,Средно,Начално  2


Помощник-готвач,  Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Пом. готвач)  7


Сервитьор,  Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)Английски, Немски  5


Машинен оператор, шиене,  Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Барман, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Начално, Немски, Английски  5


Гладач, преса (ръчно),  Образование - Основно,Средно,Без образование,Начално  2


Камериер/камериерка,  Образование - Основно,Средно,Начално  8


Мияч, съдове (ръчно),  Образование - Основно,Средно,Начално  5


Готвач,  Образование - Основно,Средно,Начално,Без образование  2


Камериер/камериерка,  Образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  5


Хост (хостеса),  Образование - Средно  1


Крупие, Образование - Средно  2


Работник, пастировка,  Образование - Средно  7


Касиер,  Образование - Средно  1


Оператор, въвеждане на данни,  Образование - Средно  1


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация),  Образование - Средно (Водопроводчик)  1


Главен готвач,  Образование - Средно (Гл. готвач),Основно (Гл. готвач)  1


Готвач,  Образование - Средно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач)  4


Водач, електрокар,  Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)  2


Работник, поддръжка,  Образование - Средно (технически специалности),Средно / Електротехника и енергетика,Основно (технически специалности)  1


Строителен техник, проектно-технически отдел,  Образование - Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми (Строителен техник),Висше / Архитектура и строителство-комбинирани програми  1


Механик, промишлено оборудване,  Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  15


Шофьор, товарен автомобил,  Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )  5


Шивач, обувки,  Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Подготвител, горница на обувки,  Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Техник, строителство и архитектура,  Образование - Средно / Строителство (Строителен техник)  1


Обслужващ, магазин,  Образование - Средно / Търговия на едро и дребно  1


Обслужващ, погребално бюро,  Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Продавач-консултант,  Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно,Основно  1


Хост (хостеса),  Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски  1


Помощник-готвач,  Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Основно,Средно  4


Информатор, приемна,  Образование - Средно,Висше, Немски  5


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Средно,Начално,Основно  5


Мияч, превозни средства (ръчно),  Образование - Средно,Начално,Основно  1


Барман,  Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование, Немски, Английски  2


Сервитьор, Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование2


Работник, почистване на плувни басейни,  Образование - Средно,Начално,Основно,Начално  2


Портиер,  Образование - Средно,Основно, Английски, Немски  2


Пиколо,  Образование - Средно,Основно, Английски, Немски  1


Портиер,  Образование - Средно,Основно, Английски, Немски  2


Разносвач,  Образование - Средно,Основно,Без образование  2


Камериер/камериерка,  Образование - Средно,Основно,Без образование,Начално  5


Разносвач,  Образование - Средно,Основно,Начално  1


Мияч, съдове (ръчно),  Образование - Средно,Основно,Начално,Без образование  2


Помощник-готвач,  Образование - Средно,Основно,Начално,Без образование  2


Камериер/камериерка, хотел,  Образование - Средно,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  5


Администратор, хотел,  Образование - Средно,Професионален колежНемски, Английски  2


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Работник, зареждане на акумулатори,  Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  12


Технолог, облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Шивач, обувки,  Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Без образование,Начално,Средно  5


Сервитьор,  Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно, Английски, Руски  1


Сервитьор,  Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  5


Администратор, хотел,  Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски, Английски  2


Сладкар,  Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (Сладкар)  3


Филиал Балчик


Общ работник, Образование - Основно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2


Работник, кухня,  Образование - Основно  


Готвач, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)  1


Охранител, Образование - Средно


Болногледач,  Образование - Средно / Здравни грижи (Болногледач),Професионален колеж / Здравни грижи (Болногледач)  4


Шофьор, специален тежкотоварен автомобил, Образование - Средно,Професионална квалификация (Професионална компетентност)  1


Филиал Добричка


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  3


Камериер/камериерка,  Образование - Основно,Начално / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно  7


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+