40% от производството на лавандула за страната е в област Добрич

40% от производството на лавандула за страната е в област Добрич
40% от производството на лавандула за страната е в област Добрич, съобщи зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева на срещна със земеделски производители в Добрич.

В национален мащаб Добричка област е водеща в производството на зърнени и маслодайни култури. По данни на Вергиния Кръстева площите със зърнени култури спрямо 2014, когато е започнал настоящият програмен период, са нараснали със седем процента.  През 2019 година в областта са били обработени над 11% от всички площи със зърнени култури за страната и 8% от тези с маслодайни.


От 2014 до 2019 година в област Добрич се е засилил интересът към отглеждане на технически култури, което е довело до увеличаване на площите със седем пъти. Ръст се отчита и при площите със зеленчуци, които са се увеличили близо два пъти, 15% е прирастът на трайните насаждения. Площите с лавандула, заявявани за директна подкрепа са нараснали с пет пъти в сравнение с 2014 година. 40% от производството на лавандула за страната е в област Добрич.


Вергиния Кръстева коментира още, че през 2018 година аграрният отрасъл в област Добрич е формирал 14% от брутната добавена стойност, което е над средното ниво за страната. Използваната земеделска площ  представлява 7,3% от общата за страната, над 90% е заета със зърнени и маслодайни култури.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+