Скалният мост в Тюленово е обявен за природна забележителност

Скалният мост в Тюленово е обявен за природна забележителност
Със заповед на министъра на околната среда и водите Скалният мост в Тюленово е обявен за природна забележителност, съобщават от Областната администрация в Добрич.

Природната забележителност в община Шабла ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.


Площта на скалният феномен, наподобяващ арка между морето и сушата, е 2,424 дка. 


В документа за обявяване на природна забележителност се посочва, че в границите на Скалния мост са забранени строителството с изключение при изпълнение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване.


Честит празник, Тюленово


Търсене, проучване и добив на подземни богатства, нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания, писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи по скалите, с изключение за целите на маркиране на защитената територия, разпъване на палатки, поставяне на фургони, кемпери, преместваеми обекти, палене на огън, скално катерене и замърсяване с отпадъци се наказват съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+