Свободни работни места в Добрич на 23 януари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 23 януари

ДБТ - Добрич


Производител, обувки (ръчно),Без образование,Основно           5

Инженер, енергетик, Образование - Висше / Електротехника и енергетика          1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (бакалавър - медицинска сестра)          1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика - Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика),Висше / Математика (Учител по математика)          1

Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")          6

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по музика)          1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Счетоводство и данъчно облагане          1

Кинезитерапевт, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР)          1

Химик, Образование - Висше / Химия          1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по английски език)          1

Информатор, приемна, Образование - Висше,Средно          5

Шивач, обувки, Образование - Основно          5

Гладач, ютия, Образование - Основно,Средно          40

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          40

Работник, пастировка, Образование - Средно          7

Портиер, Образование - Средно          1

Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина, Образование - Средно          1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно          2

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно (Готвач)          10

Водач, електрокар, Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)          2

Енергетик, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Задължително 5 квалификационна група, и работа с Високо напрежение.)          2

Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА –ТРЕТА ИЛИ ЧЕТВЪРТА)          2

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          5

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          15

Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно          5

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист багер)          2

Техник, водоснабдяване и канализация, Образование - Средно / Строителство (Средно специално - Строителен техникум)          2

Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          12

Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          2

Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности          1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно          10