Свободни работни места в Добрич на 21 януари

Свободни работни места в Добрич на 21 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инженер, енергетик, Образование - Висше / Електротехника и енергетика         1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (бакалавър - медицинска сестра)         1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика - Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика),Висше / Математика (Учител по математика)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")         6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по музика)         1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Специална педагогика, логопедия, ресурсен учител),Висше / Психология         1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Счетоводство и данъчно облагане         1


Кинезитерапевт, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР)         1


Химик, Образование - Висше / Химия         1


Гладач, ютия, Образование - Основно,Средно         40


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         40


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно         2


Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина, Образование - Средно         1


Работник, пастировка, Образование - Средно         7


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно (Готвач)         10


Водач, електрокар, Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)         2


Енергетик, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Задължително 5 квалификационна група, и работа с Високо напрежение.)         2


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА –ТРЕТА ИЛИ ЧЕТВЪРТА)         2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         15


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно         10


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист багер)         2


Техник, водоснабдяване и канализация, Образование - Средно / Строителство (Средно специално - Строителен техникум)         2


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (С допълнителна квалификация за готвач)         1


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         12


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2


Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности         1


Пласьор, стоки, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги         1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         10


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+