Свободни работни места в Добрич на 16 януари

Свободни работни места в Добрич на 16 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (бакалавър - медицинска сестра)         1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика - Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика),Висше / Математика (Учител по математика)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")         6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по музика)         1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (УЧИТЕЛ НЕ, ИТ, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ)         1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Счетоводство и данъчно облагане         1


Кинезитерапевт, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР)         1


Обслужващ, магазин, Образование - Основно         3


Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина, Образование - Средно         1


Работник, пастировка, Образование - Средно         7


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно (Готвач)         10


Водач, електрокар, Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)         2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         15


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно         10


Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно         1


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         12


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2


Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности         1


Пласьор, стоки, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги         1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         10


Филиал Балчик


Майстор, производство на хлебни изделия, Образование - Средно         2


Сервитьор, Образование - Средно         4


Готвач, Образование - Средно         3


Домакин, Образование - Средно (Техническо),Средно (Икономика)         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+