Конкурс за изработване на оригинална мартеница от рециклирани материали организират в Добрич

Община град Добрич и Екоколект АД ще предоставят възможност на ученици от I до IV клас да вложат своето въображение и да изработят оригинална мартеници от рециклирани материали.

Конкурс за изработване на оригинална мартеница от рециклирани материали организират в Добрич

Целта на конкурса е децата да се възпитават да събират разделно отпадъците и да пазят чиста околната среда. Мартениците трябва да бъдат изработени освен от традиционните бели и червени конци и от рециклирани материали/ хартия, пластмаса, метал, стъкло /с размер от 15 до 30 см. Те трябва да бъдат закрепени върху картон. На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител. Крайният срок за предаване на изработените мартеници е 25 февруари. За най – оригиналните мартеници са предвидени награди, осигурени от Екоколект АД. При заявено съгласие от участниците, мартениците ще бъдат предоставени на благотворителни базари.


В конкурса могат да участват индивидуално ученици от I до IV – клас. Мартениците трябва да бъдат изработени освен от традиционните бели и червени конци и от рециклирани материали/ хартия, пластмаса, метал, стъкло /с размер от 15 до 30 см.. Те трябва да бъдат закрепени върху картон. На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител. Лице за контакт и приемане на мартениците: Димитрина Русева, Дирекция „Хуманитарни дейности“, функция „Образование“ при Община Добрич – ул. „Независимост“ № 7, ет.8, стая 812.

Крайният срок за предаване е 25 февруари 2020 г.

Представените за конкурса мартеници ще бъдат оценени от комисия, а класираните ще се обявят на 28 февруари. За отличените мартеници учениците ще получат награди и снимките им ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община Добрич.