Производители на етерични масла с подписка за промяна на Наредба на екоминистерството

Производители на етерични масла с подписка за промяна на Наредба на екоминистерството
Стартира подписка за изменение на наредба №2 на министъра на околната среда и водите, в която е посочено, че остатъците от етерично-маслените култури след преработка се считат за отпадък и трябва да бъдат депонирани в депата, вместо да се използват като тор по нивите.

Припомняме, че инициативата за създаването й е на представителя на "Консорциум Хербал Ойл - Калиакра" Ошнут Алиев и технолог Таня Аптиева.


Производители на етерични масла искат промяна на Наредба на екоминистерството


„Ние долуподписаните производители, преработватели и собственици на дестилационни уредби за добив на етерични масла, чрез водопарна дестилация категорично настояваме за промяна на Наредба 2, в която отработената суровина от тревни смеси / лавандула, маточина, лайка, резене, копър, бял равнец и др./ са класифицирани като отпадък. По тази причина всички РИОСВ в страната при проверка на нашите дестилиерии ни налагат санкции и глоби, във връзка с това, че ние събираме тази отработена суровина и я съхраняваме на площадки за последваща употреба. Категорично не сме съгласни, че тази суровина е отпадък и настояваме този естествен растителен отпадък да бъде влаган в почвата”, е написано в подписката.  


Тя ще бъде адресирана до заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Марияна Николова, министъра на околната среда и водите Нено Димов, министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и председателя на Комисията по земеделие и храни в НС Мария Белова.


Недоволните граждани настояват под егидата на вицепремиера  да се организират срещи с ресорните министерства за отпадане на този код в Наредбата, също така да има изслушване на заседание на Комисията по земеделие и храни в Парламента по този въпрос.


Към подписката ще бъдат приложени експертни становища, препоръки и анали за полезността на обработената суровина. Всички Експертни становища, препоръки и анализи за полезността на отработената суровина прилагаме към Подписката.


Допълнително ще бъде обявено къде и кога в Добрич ще се събират подписите.  


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+