Обсъждат предложението за отмяна на таксите в детските градини в община Добричка

Обсъждат предложението за отмяна на таксите в детските градини в община Добричка
Предложението на кмета на Община Добричка Соня Георгиева за премахването на таксите в детските градини на територията на общината влиза за обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет.

За да се даде публичност на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, той беше публикуван на 18 ноември 2019 г. на интернет страницата на Общината в секция „Общински съвет“, подсекция „Проекти на правилници и наредби“.


В 30-дневен срок всички заинтересовани лица могат да изпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща на Община Добричка obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр.Добрич, ул."Независимост" №20, стая 105.


Кметът Соня Георгиева инициира премахването на  таксите в детските градини, водена от желанието да се даде възможност на всички деца да посещават детските градини на територията на общината от най-ранна възраст.


„Отмяната на таксите за детските градини ще осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците. Ще се осигури възможност повече деца да могат да посещават детските градини. Вярвам, че безплатните детски градини ще допринесат за равно отношение към всички подрастващи и ще повлияят положително цялостния процес на изграждането на по-добро общество. Премахването на таксите би облекчило семейния бюджет. Много социално слаби семейства нямат възможност децата им да посещават детска градина. Премахването на таксите би осигурило ранен достъп до образование на хора в икономически неравностойно положение“, категорична е Соня Георгиева. 


Тя е убедена, че премахването на таксите в детските заведения ще помогне и на работещите родители, и на родителите с ниски възможности. Безплатното посещение в детските градини ще повлияе демографската криза и ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в община Добричка.


Размерът на събираните досега такси е около  35 000лв. годишно. Георгиева предлага през 2020 г.приходите от таксите да бъдат компенсирани със собствени приходи на Община Добричка.


Безплатното посещение на детските градини в селата на територията на общината беше и едно от предизборните обещания на Соня Георгиева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+