Аграрната гимназия в Добрич с награда за принос в механизацията на земеделието

Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич беше отличена с награда за принос в механизацията на земеделието в конкурс на вестник „Земеделска техника“.

Аграрната гимназия в Добрич с награда за принос в механизацията на земеделието

На официална церемония в столицата директорът на учебното заведение инж. Господин Господинов получи плакет „Отличие 2019 г.“ от председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Мартин Банов. 


Конкурсът се организира от  рекламно-информационен вестник „Земеделска техника“ и се провежда за шести път.  Партньори на събитието са Селскостопанската академия, Министерството за земеделието, храните и горите, РУ „Ангел Кънчев“, Аграрният университет – Пловдив и Научно-техническият съюз по машиностроене. Основната цел е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие.

Припомняме, че по случай старта на текущата  учебна година фирма „КОРТЕВА“(„ПИОНЕР“) дари на Професионална гимназия по аграрно стопанство 15 000 лева за ремонт и модернизация  на теоретичен кабинет по Трактори и автомобили и селскостопански машини. От началото на месец декември кабинетът е готов и учениците  провеждат часовете си в него. За иновативно професионално образование той  е оборудван с интерактивна дъска.  През учебната 2018/2019 година училището спечели проект по  Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и напълно се обновиха  теоретичните кабинети по Растениевъдство и Животновъдство и учебните работилници по практика Трактори и автомобили и Селскостопански машини.Заедно с кабинета по теория, направен тази година, се завърши модернизирането на материалната база  по  професионална подготовка в гимназията. Така учениците имат възможност да се обучават съвременно и в крак с развиващия се технически прогрес.