Между 5 и 10% се очаква да бъде общият спад на нощувките в Балчик

Представители на Консултативния съвет по туризъм в Балчик обсъдиха туристическия сезон и ситуацията в бранша през отминаващата 2019 година.

Между 5 и 10% се очаква да бъде общият спад на нощувките в Балчик

Заседанието беше водено от кмета на крайморския град Николай Ангелов, който в изложението си отбеляза, че 8 % от всички реализирани нощувки в България се извършват в обектите на територията на община Балчик. Между 5 и 10 на сто се очаква да бъде общият спад на нощувките в региона. По думите му причина за това са не толкова лошите атмосферни условия в началото на лятото, а по-скоро неправилните прогнози за времето и многото източници на информация за тях, които ползват туристите.


По мнението на всички присъстващи фалитът на гигант в бранша като "Томас Кук" е затруднил допълнително ситуацията. "Борбата за всеки турист през следващия сезон ще е голяма", отбелязаха представителите на "Албена" АД.

На срещата беше направен отчет на Програмата за развитие на туризма през настоящата година и бяха набелязани дейностите в тази посока през следващата 2020-та. По-голямата част от присъстващите на съвета подкрепиха завишаването на туристическия данък. 

Очаква се през следващата година бюджетът на Програмата да надхвърли 2 милиона лева, което е със 700 хиляди лева повече от парите за отчетения период.