Инж. Пенчо Керванов е новият зам.-кмет по "Устройство на територията" в община Добрич

Инж. Пенчо Керванов е новият зам.-кмет по "Устройство на територията" в община Добрич
Инж. Пенчо Стойков Керванов е единственото ново попълнение в екипа на Йордан Йорданов, който днес обяви заместниците си пред журналисти.

Инж. Керванов ще бъде зам.-кмет по „Устройство на територията“ в община Добрич.


Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия в София със специалност Строителство на сгради и съоръжения. Има придобита специализация Конструкции. Квалификационната му степен е магистър. Притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „конструктивна“ и „организация и изпълнение на строителството“.


От 2006 година е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.


Работил е като строителен инженер в „ЕРОХОЛЦ“ в Генерал Тошево, бил е проектант-конструктор на свободна практика. От 2013 до 2017 година е началник на Регионалния отдел за Национален строителен контрол в Добрич при РДНСК- Североизточен район. От 2017 година е управител на „Керванов-74” ЕООД. Основната дейност на фирмата е проектиране на сгради, съоръжения и строителни конструкции.


Останалите заместници на кмета на община Добрич Йордан Йорданов остават същите като предния му мандат. Д-р Емилия Баева ще бъде зам.-кмет по "Хуманитарни дейности", в ресора на  "Финанси и общинска собственост" остава Елка Димова, Росица Йорданова ще бъде зам.-кмет по "Икономическо развитие, европейски фондове", а Ася Кръчмарова секретар на община Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+