Партиите и коалициите трябва да премахнат агитационните си материали

Агитационните материали трябва да бъдат премахнати до 7 дни след балотажа

Партиите и коалициите трябва да премахнат агитационните си материали

От Община Добрич напомнят, че съгласно заповед на кмета в срок до седем дни, след провеждане на втория тур, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори.