Във всички общини в областта е установено добро състояние на машините за снегопочистване и опесъчаване

В края на миналата седмица комисия, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов, извърши проверка на техниката за поддържане на републиканската и общински пътни мрежи при зимни условия.

Във всички общини в областта е установено добро състояние на машините за снегопочистване и опесъчаване

При проведеното заседание за Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, беше докладвано, че все още Агенция пътна инфраструктура (АПИ) няма сключен договор с фирма за зимно почистване, като тече процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка. При проверката Комисията е установила, че ДЗЗД „ПОНТ”, с които Областно пътно управление има споразумение за зимно поддържане до избора на нов изпълнител, има готовност с техника да поеме почистването при възникване на необходимост. Констатирано е, че дружеството е в добро състояние, както и че освен машините, които са заложени като необходима наличност, ДЗЗД „ПОНТ” разполага и с допълнителни мощности за почистване и опесъчаване при необходимост. Няма установено дублиране на техника за почистване на различни, отдалечени едно от друго направления.


Направена беше и проверка на техниката, с която разполагат общините за извършване на поддръжка на общинската пътна мрежа. Договори за поддръжка, към момента на проверката, имат само две общини – град Добрич и Добричка. А в останалите е проверена само тази, която е собственост на общинските предприятия. Във всички общини е установено добро състояние на машините, които се ползват за снегопочистване и опесъчаване, проведен е инструктаж на водачите за работа при зимни условия и МПС са преминали периодичен технически преглед, сключени са и задължителните застраховки „Гражданска отговорност”. В доклада си Комисията отбелязва, че в много добро състояние е техниката в общините Шабла, Генерал Тошево и Балчик. Установено е при проверката, че част от машините, посочени в справките на общините не е открита на място – предимно трактори, които към момента са заети с работа в селското стопанство, се посочва още в доклада от проверката, и се допълва, че има инвентар, с който може да бъде оборудвана в рамките на половин час при необходимост. Една от фирмите, поели ангажимент за зимна поддръжка на територията на община Добричка все още не е сключила задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за машините. В кратки срокове това ще бъде извършено е уверението на фирмата, ангажирана с поддръжката на пътната мрежа на с. Одърци, с. Стефаново и с. Батово.