Свободни работни места в Добрич на 31 октомври

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 31 октомври

ДБТ - Добрич


Чистач/ Хигиенист  1

Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)1

Медицинска сестра, Образование -  Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1

Медицинска сестра, Образование -  Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1

Лекар, Образование -  Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6

Учител, практическо обучение, Образование -  Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Преподавател-инструктор на водачи на МПС кат. В и С)  1

Учител, ресурсен, Образование -  Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика- магистър, бакалавър)  1

Счетоводител, Образование -  Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование -  Основно (Водач на тежкотоварен автомобил),Средно / Транспортни  услуги (Водач на тежкотоварен автомобил)  2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование -  Основно (категория С, Е),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)  1

Огняр, Образование -  Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )1

Касиер, домакин, Образование -  Средно1

Шивач, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование -  Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно  3

Машинист, пътно-строителни машини, Образование -  Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )  1

Консултант, продажби ИКТ, Образование -  Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция,Образование -  Средно,Основно  1

Картотекар,Образование -  Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности  1

Продавач-консултант, Образование -  Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Образование -  Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно1

Филиал Балчик

Контрольор, качество, Образование - Средно  1

Пазач-портиер, Образование -  Средно  1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование -  Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )1

Технолог, облекло, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)  1