ЕРП-тата са готови за зимата

Електроенергийният системен оператор и трите електроразпределителни дружества са подготвени за предстоящия зимен сезон.

ЕРП-тата са готови за зимата

Това е основният извод от проверката на експерти от Министерството на енергетиката, назначена със заповед на министър Теменужка Петкова. 


В периода от 24 септември до 11 октомври са били инспектирани обекти на "ЕСО" ЕАД, "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, "Електроразпределение Север" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Целта е била да се установи степента на готовност на енергийните обекти за работа при бедствия, с оглед намаляване на неблагоприятните последствия от природни бедствия и аварии през есенно - зимния период.

Обект на инспекциите са били електрически подстанции, въздушни електропроводи високо, средно  и ниско напрежение, както и възлови станции  и трафопостове.

Съоръженията в обслужваните от трите електроразпределителни дружества възлови станции и трафопостове са преминали годишния профилактичен преглед и са подготвени за работа при зимни условия.