ВАС върна материалите по финансовата корекция за депото в Стожер, но борбата продължава

ВАС върна материалите по финансовата корекция за депото в Стожер, но борбата продължава
Върховният административен съд излезе с решение по казуса с наложената финансовата корекция за депото в с. Стожер, което е в полза на Община Добрич.

По думите на зам.-кметът по „Финанси и общинска собственост” Елка Димова това е само една стъпка, а борбата продължава. 


Припомняме, че сериозната финансова корекция беше наложена по европейски проект за изграждане на регионално депо за управление на отпадъците в с. Стожер. Глобата, която беше наложена на Община Добрич, заедно с неверифицираните разходи към нея, е в размер на 4,3 млн.


„Тази цифра е сборна между различни наложени финансови корекции. Най-големите суми са за установени нарушения  на Закона за обществените поръчки при провеждане на 2 процедури при изграждане на депото, освен това има различни малки суми по различни причини”, заяви Елка Димова.


До тук община Добрич е изплатила 2, 8 млн. лв. към Управляващия орган по наложената финансова корекция.


„Това са 2,8 млн. лв., които не влязоха в града, които заминаха по друго предназначение и с които можеше се изгради инфраструктурен проект или да се направи нещо добро за гражданите. Това не се случи, защото парите реално излязоха от нашия бюджет”, каза зам.-кметът Елка Димова. Тя допълни, че останалата сума от 1,4 милиона лева община Добрич не е изплатила, считайки че има правовите основания да оспорва наложеното парично наказание, въпреки риска от начисляването на допълнителни лихви.


„Още от самото начало, от момента на налагане на тази финансова корекция, от момента, в който се запознахме с фактите, обстоятелствата и причините за нейното налагане, нашето  категорично решение беше, че това са пари, които се отнемат от гражданите на община Добрич и ние трябва да положим максимални усилия да се преборим тези пари да останат за общината или да бъдат върнати. Идеята беше, че без значение кой каква грешка е допуснал това са парите на Добрич и ние трябва да се борим за тях. Юридическият екип на общината положи своите максимални усилия да възрази по  най-добрия начин на наложената финансова корекция, обърнахме се към експерти, с  чиято юридическа помощ да защитим позицията на Общината. Поведохме тази битка, която продължи с години на две инстанции на съда като в крайна сметка той се произнесе, че Управляващият орган е нарушил някаква процедура по налагането на финансовата корекция ”, допълни тя.  


Елка Димова добави, че на база на  решението на ВАС следва да бъде предявено пред Управляващия орган искане за  възстановяване на неправомерно задържаните суми.От своя страна той има право да коригира своя акт, с който е наложил корекцията и битката да продължи. 


По думите на главния юрисконсулт на Община Добрич Росица Маркова мотивите на Великотърновския апелативен съд за взетото решение са, че актовете, с които са наложени финансовите корекции са незаконосъобразни поради липса на адекватни фактически основания, непосочване на правни основания и липса на мотиви защо финансовата корекция не е за сметка на Управляващия орган, което също е възможно  като хипотеза. „Това нарушава правото на защита на бенефициента, в случая Община град Добрич и не  предоставя възможност за възражения, които да са адекватни. Това са изключително тежки пороци на постановените актове, които следва да доведат до тяхната отмяна, което се е и случило със съответния съдебен акт. След обжалването на това решение делото беше разгледано от ВАС, който потвърди решението на Великотърновския съд”, допълни Маркова.


„Ние, изчитайки решението на съда,  от една страна се зарадвахме, че е в наша полза , но от друга много ясно разбрахме, че е една стъпка от целия процес и борбата продължава”, допълни зам.-кметът Елка Димова. 


По нейните думи Общината може да поиска парите, които е заплатила до момента, но управляващият орган също има своите ходове, тъй като съдът не се е произнесъл по същество и не е ясно дали следва или не следва да се наложи тази корекция и дали е нарушен Законът за обществените поръчки. 


„В момента наистина е много пресилена радостта, която блика от всички коментари и публикации и виждате ли са чисти като сълза тези, които са работили по проекта. Може да са чисти, но това все още не е ясно. Спечелена  е  битката за процедурно нарушение от страна на  Управляващия орган. По тази причина ние вчера решихме, че не си заслужава да изпадаме в бурна радост от това решение, защото за нас борбата продължава”, каза в заключение Елка Димова. 


Можете да прочетете становището на ВАС тук.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+