Днес архитектите, строителите и зидарите отбелязват своя празник

На деня на Свети Апостол Тома в България отбелязваме Деня на архитектите, строителите и зидарите.

Днес архитектите, строителите и зидарите отбелязват своя празник

Архитектурата (от старогръцки: ἀρχιτέκτων, „пръв/главен строител“) е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции. Професията на архитекта обхваща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство, предназначено за обитаване или използване от хората.


В широк смисъл архитектурата включва не само проектирането и изграждането на сгради, но разнородни дейности от най-едромащабните – планиране на цели области и държави, проектиране на населени места и открити пространства, като улици, площади, градини, паркове – до най-дребномащабните, като конструиране на детайли или обзавеждане.

Днес имен ден празнуват Тома, Томислав и Томислава

Източник: infopleven.com