Три читалищни проекта от Община Генерал Тошево са одобрени от Министерството на културата

Министерството на културата отпусна 1 023 499 лева за 687 български библиотеки.

Три читалищни проекта от Община Генерал Тошево са одобрени от Министерството на културата

Парите са за одобрените проекти от приключилата първа конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на Фондовете им с книги и други информационни източници по Програмата „Българските библиотеки — съвременни центрове за четене и информираност“. За конкурсната сесия в Министерството на културата постъпиха 740 проекта, от които експертна комисия с председател заместник-министърът на културата Надежда Захариева одобри 687 на обща стойност 1 023 499 лв. Решението на комисията бе утвърдено със Заповед на министъра на културата № РД 09-531/08.08.07 г.
От община Генерал Тошево са одобрени три проекта: НЧ „Отец Паисий 1897″ с. Спасово – 1 185.45 лв.; НЧ „Йордан Йовков 1896″ с. Красен – 1 051.91лв.; НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий 1897″ с. Пчеларово – 811.96 лв. /сумите са с включен ДДС/.

През месец септември предстои обявяването на втората конкурсна сесия по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. За нея в Министерство на културата са осигурени още близо 1 милион лева.

Кандидатстването е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, изготвени по утвърдени от министъра на културата правила. Основната цел на програмата е да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като центрове на духовност, придобиване на знания и информация.