Свободни работни места в Добрич на 27 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 27 септември

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати         2

Зареждач, материали и полуфабрикати         2

Чистач/ Хигиенист,Без образование         2

Общ работник, Без образование,Основно         1

Работник, сглобяване на детайли,Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално         1

Медицинска сестра, Образование -Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )         1

Счетоводител, Образование -Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1

Графичен дизайнер, Образование -Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1

Консултант, поддръжка на информационни технологии, Образование -Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)         1

Лекар, Образование -Висше / Медицина         6

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Образование -Висше / Подготовка на детски учители (ЛОГОПЕДИЯ,ЛОГОПЕДАГОГИКА,СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР)         1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -Висше / Подготовка на начални учители         1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър НУПЧЕ)         1

Възпитател, Образование -Висше / Подготовка на начални учители (НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА)         1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магиктър,бакалавър - ПНУП, НУП)         1

Възпитател, Образование -Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител)         1

Технолог, облекло, Образование -Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2

Механик, промишлено оборудване, Образование -Висше,Професионален колеж,Средно         2

Санитар, Образование -Начално,Без образование,Основно         1

Животновъд, Образование -Начално,Основно         2

Производител, обувки (ръчно), Образование -Начално,Основно         2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование -Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)         3

Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование -Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)         1

Камериер/камериерка, Образование -Основно,Без образование         1

Общ работник, Образование -Основно,Без образование         2

Транжор, Образование -Основно,Начално,Средно         1

Сервитьор, Образование -Основно,Средно         3

Изпълнител, Образование -Основно,Средно         1

Цепач, Образование -Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2

Общ работник, Образование -Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1

Общ работник, промишлеността, Образование -Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         5

Обслужващ, магазин, Образование -Средно         3

Образователен медиатор, Образование -Средно         1

Камериер/камериерка, хотел, Образование -Средно         1

Образователен медиатор, Образование -Средно (владеене на ромски език),Основно (владеене на ромски език)         1

Електротехник, строителен, Образование -Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно         2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование -Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)         1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование -Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)         1

Специалист, труд и работна заплата, Образование -Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)         1

Заварчик, Образование -Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)         1

Шлосер, Образование -Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2

Стругар, Образование -Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)         1

Шофьор, автобус, Образование -Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор  D)         1

Контрольор, качество, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2

Гладач, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно         1

Шивач, обувки, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         3

Крояч, текстил, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         1

Крояч, обувни изделия, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         3         

Крояч, обувни изделияСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)         1

Шивач, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално         3

Шивач, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1

Птицевъд, Образование -Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2

Животновъд, Образование -Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4

Охранител, Образование -Средно / Сигурност,Средно         1

Водач, селскостопански машини, Образование -Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)         1

Диспечер, транспортни средства, Образование -Средно / Транспортни  услуги,Средно         2

Сервитьор, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         3

Готвач, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1

Сервитьор, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         1

Образователен медиатор, Образование -Средно,Основно         1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование -Средно,Основно         2

Пакетировач, Образование -Средно,Основно         1

Камериер/камериерка, хотел, Образование -Средно,Основно,Без образование         3

Оператор, производство на акумулатори, Образование -Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2

Монтажник, изделия от дърво, Образование -Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло         1

Крояч, текстил, Образование -Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Продавач-консултант, Образование -Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         2

Продавач-консултант, Образование -Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1

Продавач-консултант, Образование -Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1

Колач, животни, Образование -Средно,Средно / Хранителни технологии         4

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование -Средно,Средно / Хранителни технологии         1

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене         4

Гладач, преса (ръчно), Образование -Основно         2

Крояч, платна, Образование -Основно         2

Санитар, Образование -Средно         2

Шивач, Образование -Средно         2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование -Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)         1

Медицинска сестра, Образование -Средно / Медицина         2

Болногледач, Образование -Средно / Медицина (Болногледач.)         2

Организатор, производство, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Склададжия, Образование -Средно,Висше         1

Филиал Добричка

Животновъд, Образование -Начално,Основно / Растениевъдство и животновъдство         2

Филиал Крушари

Образователен медиатор, Образование -Средно         1

Образователен медиатор, Образование -Средно         1

Образователен медиатор, Образование -Средно,Основно,Висше         1