Свободни работни места в Добрич на 20 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 20 септември

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати          5

Зареждач, материали и полуфабрикати          9

Чистач/ Хигиенист,Без образование          2

Общ работник, Образование - Без образование,Основно          1

Работник, сглобяване на детайли, Образование - Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално          1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ и НЕ)          1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )          1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)          1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)          1

Консултант, поддръжка на информационни технологии, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)          1

Лекар, Образование - Висше / Медицина          6

Трудотерапевт, Образование - Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ЛОГОПЕДИЯ,ЛОГОПЕДАГОГИКА,СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР)          1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП с руски език)          1

Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител)          1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация          1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно          2

Санитар, Образование - Начално,Без образование,Основно          1

Животновъд, Образование - Начално,Основно          2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно          8

Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование          5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно          1

Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)          1

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Без образование          1

Сервитьор, Образование - Основно,Средно          3

Изпълнител, Образование - Основно,Средно          1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)          1

Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2

Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          10

Помощник-възпитател, Образование - Средно          1

Барман, Образование - Средно          5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно          1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)          1

Огняр, Образование - Средно (огняр ),Средно / Други неопределени специалности (огняр )          1

Електротехник, строителен, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно          2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехника,),Основно (Ел. техник)          1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)          1

Специалист, труд и работна заплата, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)          1

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)          1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)          2

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)          1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2

Крояч, текстил, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          1

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          10

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)          1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално          5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)          2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно          4

Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно          1

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)          1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно          2

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно          1

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          1

Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно          2

Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно          2

Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно          2

Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно          1

Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно          3

Сервитьор, Образование - Средно,Основно          10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Без образование          3

Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          2

Монтажник, изделия от дърво, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло          1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Социален работник, Образование - Средно,Средно / Социална работа и консултиране          1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          3

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2

Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          4

Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене          4

Крояч, платна, Образование - Основно          3

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно          2

Продавач-консултант, Образование - Средно          1

Санитар, Образование - Средно          2

Шивач, Образование - Средно          5

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)          1

Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина          2

Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)          3

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1

Склададжия, Образование - Средно,Висше          1

Образователен медиатор, Образование - Средно,Висше          1

Филиал Добричка

Животновъд, Образование - Начално,Основно / Растениевъдство и животновъдство          2

Филиал Крушари

Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно,Висше          1