Разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради за били издадени в областта през второто тримесечие на 2019 г.

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 110 жилища в тях и с 9 581 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 11 438 кв. м РЗП.

Разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради за били издадени в областта през второто тримесечие на 2019 г.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях нарастват съответно с 60.0, 201.5 и 292.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст с 89.5%, а разгънатата им застроена площ - със 121.0%.
В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ нарастват съответно със 100.0 и 55.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 20.0%, а общата им застроена площ - с 38.3%.

През второто тримесечие на 2019 г. в област Добрич е започнал строежът на 13 жилищни сгради с 32 жилища в тях и с 2 856 кв. м РЗП и на 8 други сгради с 4 242 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради, жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 45.8, 17.9 и 43.3%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад от 57.9%, а при тяхната РЗП - от 66.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. броят на започнатите нови жилищни сгради, разгънатата им застроена площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 38.1, 36.8 и 8.6%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 65.2%, а разгънатата им обща застроена площ - със 79.3%