Свободни работни места в Добрич на 18 септември

Свободни работни места в Добрич на 18 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати          9


Зареждач, материали и полуфабрикати          5


Чистач/ ХигиенистБез образование          2


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ и НЕ)          1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)          1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)          1


Консултант, поддръжка на информационни технологии, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)          1


Лекар, Образование - Висше / Медицина          6


Трудотерапевт, Образование - Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи          1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители          2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУПЧЕ)          1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети          1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация          1


Образователен медиатор, Образование - Висше,Висше / Социална работа с деца и младежи,Средно          1


Животновъд, Образование - Начално,Основно          2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно          8


Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование          5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)          10


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)          1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Без образование          1


Изпълнител, Образование - Основно,Средно          1


Сервитьор, Образование - Основно,Средно          3


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)          1


Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          10


Помощник-възпитател, Образование - Средно          1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно          1


Машинен оператор, Образование - Средно          1


Барман, Образование - Средно          5


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)          1


Огняр, Образование - Средно (огняр ),Средно / Други неопределени специалности (огняр )          1


Електротехник, строителен, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно          2


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)          1


Специалист, труд и работна заплата, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)          1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)          1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)          2


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)          1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно          5


Крояч, текстил, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          1


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          3


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)          1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално          5


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)          2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно          4


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно          1


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)          1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно          2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно          1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          1


Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно          2


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно          2


Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно          2


Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно          3


Сервитьор, Образование - Средно,Основно          10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Без образование          3


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Шофьор, автобус, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги          1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          3


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2


Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2


Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          4


Филиал Балчик


Помощник кухня, заведение за бързо хранене          4


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно          3


Крояч, платна, Образование - Основно          3


Шивач, Образование - Средно          5


Санитар, Образование - Средно          2


Продавач-консултантСредно          1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)          1


Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина          2


Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)          3


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Склададжия, Образование - Средно,Висше          1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+