От пет години 20 места на пазара в Добрич не са предпочитани от търговците

На пазара в Добрич съществуват 20 маси, трайно незаети от около пет години, заяви директорът на Общинското предприятие „Паркинги и пазари” Георги Георгиев.

От пет години 20 места на пазара в Добрич не са предпочитани от търговците

Коментарът той направи на Общинската сесия при обсъждане на докладна записка за Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.
Най-съществената промяна в правилника е досегашната възможност в края на годината всеки търговец да заяви желание за ползване на място на пазара през следващата календарна година. През декември месец се освобождават работните места и търговците отново могат да кандидатстват за мястото, което желаят.

Зам.-кметът по „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова заяви, че при повече желаещи за дадено място на пазара, се създават неприятности и напрежение. В края на миналата година е имало напрежения, прерастнали в спорове, в които е трябвало да се намесят и органите на реда. Затова чрез докладната записка Елка Димова предложи да бъде направена промяна в правилника, чрез която при повече от един кандидат за място на пазара с предимство да бъде този, който има издадено разрешително за търговска дейност на открито от изминалата година. 

Общинският съветник арх. Емилия Добрева попита защо в източната част на пазара има места, които стоят празни и няма желаещи за тях. Директорът на Общинското предприятие „Паркинги и пазари” Георги Георгиев уточни, че има 20 трайно незаети маси от около пет години в закритата част на пазара. Той посочи още, че там разстоянието между работните места е малко и това може да бъде причина за липса на интерес от страна на търговци.

Зам.-кметът по „Устройство на територията” арх. Боян Коларов коментира, че поради конфигурацията на така наречения “горен пазар” клиентите не посещават частта, в която има свободни търговски маси. Той уточни, че хората не изкачват четирите стъпала, за да отидат в източната част на съответния „горен пазар“. Поради тази причина мястото не е предпочитано и от търговците. Арх. Коларов допълни, че затова в проекта за новия облик на пазара е имало изискване той да бъде на едно ниво, без стълби за изкачване. 

Докладната записка за Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич беше приета. Изменението е в чл. 13, ал. 5: В случай, че за едно работно място или терен са кандидатствали повече от едно лице и   същите    отговарят  на   изискванията    по  чл. 8,  ал. 4  и  чл.  12,  ал.  2   от  правилника,  съоръжението се отдава за ползване на лицето, което към момента има издадено разрешително за търговска дейност на открито за съответното работно място или терен. Когато не е налице това условие, съоръжението се отдава за ползване по реда на регистриране на заявленията.