Свободни работни места в Добрич на 17 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 17 септември

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати         5

Зареждач, материали и полуфабрикати         9

Чистач/ Хигиенист, Без образование         2

Работник, сглобяване на детайли, Образование - Без образование,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (сглобяване на детайли в мебелното производство),Начално         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ и НЕ)         1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1

Консултант, поддръжка на информационни технологии, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и информационни технологии)         1

Лекар, Образование - Висше / Медицина         6

Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Учител специална педагогика)         1

Трудотерапевт, Образование - Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи         1

Помощник на учителя, Образование - Висше / Подготовка на детски учители,Средно / Подготовка на детски учители,Средно         1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители         2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация         1

Образователен медиатор, Образование - Висше,Висше / Социална работа с деца и младежи,Средно         1

Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно         8

Животновъд, Образование - Начално,Основно         2

Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование         5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)         10

Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)         1

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Без образование         1

Изпълнител, Образование - Основно,Средно         1

Сервитьор, Образование - Основно,Средно         3

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно,Средно         10

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)         1

Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2

Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1

Машинен оператор, Образование - Средно         1

Барман, Образование - Средно         5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно         1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)         1

Електротехник, строителен, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно         2

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)         1

Специалист, труд и работна заплата, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)         1

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)         1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)         1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер),Основно (Шлосер)         1

Помощник-възпитател, Образование - Средно / Науки за образованието,Средно         1

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно         5

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         10

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         3

Крояч, текстил, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         1

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)         1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално         5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4

Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно         1

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)         1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно         2

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         1

Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно         2

Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно         2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно         10

Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно         3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Без образование         3

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Шофьор, автобус, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги         1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         3

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1

Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         4

Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене         4

Крояч, платна, Образование - Основно         3

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно         3

Продавач-консултант, Образование - Средно         1

Шивач, Образование - Средно         5

Санитар, Образование - Средно         2

Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина         2

Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)         3

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Склададжия, Образование - Средно,Висше         1